Test

Idag testar vi ett IR system för ljudöverföring från Listen Technologies. System är tänkt att kunna användas som ersättning för hörslinga. Där man av olika anledningar inte kan ha hörslinga, ekonomiska, tekniska-skäl eller har krav på hög sekretess.

Systemet består av en IR-transmitter LT-84 som kan byggas ut med slavsändare LA-141 som till utseendet är lika som LA-84. Det finns flera olika mottagare att välja på vi har testat LR-4200-IR, LR-5200_IR och LR-42-IR. Vi utförde vårat test i ett biorum med mycket svart textil för att se om det skulle inverka på ljusreflektionerna negativt samt efterlikna teaterlokaler med mörka väggar och textilier. Vi testade även utomhus i starkt solljus och mycket reflexer från snö och is. Mottagarna är enkelt  konfigurerbara via usb.

Inomhus fungerar överföringen väl och är i princip okänslig för riktverkan med dörren till vårt testrum öppen kunde vi gå till nästa rum runt ett hörn innan signalen försvagades men med stängd dörr tappar man all signal och sekretessen är fullständig. Ljudet låter klart och störningsfritt via hörlurar och stetoskopet. Även via halsslingan fungerar ljudöverföringen väl.

Utomhus med endast LT-84 i frifält och stark solljus fungerar ljudöverföringen väl upp till 30m. Mellan 30-40m börjar det bli störningar som vid 40m är påtagliga. Bristen på reflekterande ytor samt solljuset gör att mottagaren är mera riktkänslig här än inomhus. I närfältet är riktverkan minimal. IR-systemens rykte om att vara känsliga för solljus borde inte vara ett stort problem vid användning inne med det här systemet.

Tillverkarens hemsida

Listentech LT-84

Listentech LT-84 IR-sändare det finns vägg och takfäsen som tillbehör

Listentech IR STETHOSCOPE LR-42

Listentech IR STETHOSCOPE LR-42 Mottagare med upp till 4kanaler

Listentech LR-4200-IR Headphones

Listentech LR-4200-IR Headphones

Listentech LR-5200-IR Neckloop

Listentech LR-5200-IR Neckloop Mottagare med halsslinga för lyssning med hörapparat

Listentech LT-84 Sunlight

Utomhustest i fullt solljus LT-84 och LR-4200-IR Notera att även i den här positionen med mottagaren bakom sändaren i fullt motljus fungerade ljudöverföringen.