Besiktning av hörslinga

Besiktning av hörslinga och vad man får ut av det

Fungerar er hörslingeanläggning?

fsm-2-0 för besiktning av hörslinga

Fältstyrkemätare för besiktning av hörslinga

Klarar den nya uppdaterade (2015) normen IEC 60118-4?

Fungerar hörslingan med övrig ljudutrustning?

Var kan man höra ljudet från hörslingan?

Vet berörd personal hur anläggningen fungerar?

Vi besiktar hörslingor enl. gällande norm IEC 60118-4. Ni får svar på hörslingans funktion, täckning, frekvenssvar bakgrundsstörningar mm.

Hur går en besiktning till

Vi bokar en tid för besiktning och behöver då tillgång till lokalen och åtkomst till slingförstärkaren samt ev. tillhörande ljudutrustning.

Slinganläggningen besiktas enl. gällande norm IEC 60118-4. Vi går då igenom ett antal punkter såsom funktion, täckning, frekvenssvar bakgrundsstörningar skyltning mm.

Kontroll av tillhörande ljudutrustnings funktion mot hörslingan.

Sammanställning av protokoll med all mätdata samt kommentarer och fältstyrkeritning.

Förslag på ev. åtgärder eller kompletteringar för slinganläggningen.

 

Kontakta oss för att boka en besiktning.