Projektering installation

Ett utrymningslarm med talat meddelande ska projekteras av en anläggarfirma enligt SBF 2018 eller av behörig ingenjör enligt SBF 2017.

 

Vi erbjuder projektering, försäljning, installation och driftsättning av utrymningslarm med talat meddelande. Hör av dig om du behöver hjälp med hela eller delar utav processen.

 

Certifierad anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

Audiotec nord AB är certifierad anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande av Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB SBSC enligt SBF 2018:1.

 

Normen som är utgiven av Brandskyddsföreningen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande. Normen anger minimikrav. Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma skall ha. Målsättningen är att denna norm skall bidra till att utrymningslarm med talat meddelande utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

 

Normen omfattar bland annat krav på:

  • Organisation och ekonomi
  • Personal
  • Underhåll och reparation
  • Materiel
  • Dokumentation
  • Kvalitetssystem

 

Det betyder att vi har erforderlig kunskap och erfarenhet för att installera ett brandlarm och utfärda anläggarintyg enligt SBF 502 när så krävs.

 

 

Certifierad behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande Cert. Nr. 17-513

Certifierad anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande Cert. Nr. 18-40