Metallförlustmätning

Metallförlustmätning för hörslinga

Metallförlustmätning är ett sätt att säkerställa om det går att montera en hörslinga. I en hörslinga finns det flera faktorer som har negativ inverkan på slingan. Metallförekomst är en faktor som påverkar magnetfältet negativt och hämmar diskantåtergivningen. Metallen kan bestå i byggnadselement som armering, järnbalkar, ventilation, bärverk till undertak mm.

Metallförlustmätning armering

Vid projektering av Hörslingor finns det ibland scenarion där det osäkert om det går att förlägga en slinga och åstadkomma en fungerande anläggning. Då kan det vara en bra investering att utföra en mätning av Metallförlusten så att det går att förutsäga om slinga är möjligt samt hur stor förstärkare som behövs. Detta blir oftast kostnadseffektivt utifrån att det mycket dyrt att bygga en anläggning som inte fungerar alt. har fel förstärkare.

Vi utför Metallförlustmätningar kontakta oss för mer info.