Integrering funktionsljud

Bakgrundsmusik

Funktionen med den enklaste formen av bakgrundsmusik är integrerad i de flesta TUL anläggningarna. Finnas det behov att spela olika musik i olika zoner så är det inget problem bara man planerat det från början så att högtalarslingorna följer de zoner man önskar för funktionsljudet. Har man krav på högre ljudkvalitet så finns det EN 54-16 certifierade högtalare i bättre kvalitet och merkostnaden för det kan vara mer kostnadseffektivt än att installera en separat ljudanläggning för bakgrundsmusiken. Funktionen att tysta ner musiken vid larm är redan inbyggt i TUL-systemet vilket annars måste lösas via annan styrning.

Upplevelseljud

Det går att bygga ljudanläggningar för t.ex. konsert eller arenor som även är godkända som utrymningslarm, även om utbudet av EN 54 certifierade högtalare är färre än icke certifierade dito så finns det tillräckligt många bra att välja mellan för att kunna bygga en ljudanläggning som både går att använda som konsertljud och utrymningslarm.

 

Fördelar med att kombinera talat utrymningslarm med verksamhetens ljud är flera bl.a.

  • Musiken tystnar vid larm
  • Det kan vara en mer kostnadseffektiv lösning
  • Enbart en anläggning att underhålla
  • Ljudkvalitén på utrymningslarmet ökar om man har högre krav på upplevelseljudet
  • Fel på utrymningslarmet kan upptäckas tidigare

 

Utrop

Utrop är lätt att göra i hela anläggningen eller delar av anläggningen om den är uppdelad i zoner som är avgränsade på det sätt som verksamheten behöver. Man kan på ett enkelt sätt gå ut med meddelanden från utropsmikrofon eller förinspelade meddelanden som antingen aktiveras med en knapp, tidsinställt eller från annat system såsom lås eller larmanläggning.

Exempel på meddelanden:

  • Reklam
  • Meddelanden om stängning
  • Uppmaningar
  • Påkallande av personal

 

Faran över

Det är bra att kunna meddela att faran är över eller att det var ett fellarm så att verksamheten kan fortsätta så fort som möjligt. Exempelvis kan det ta cirka 30 minuter att efter ett ”onödigt larm” att återgå till normaltillstånd med klock-/sirenlarm, medan det tar cirka 15 minuter med ett talat utrymningslarm. Om man kan undvika förlorad arbetstid för 100 anställda sparar man snabbt 25 timmar enbart på ett onödigt larm.

 

Rastsignal

Naturligtvis kan man bygga ett rastsignalsystem utan att men har ett TUL men har man ett Talat utrymningslarm på sin skola så är det en bra grund för rastsignal, ev behövs det bara kompletteras med högtalare utomhus och en ev. klocka som styr när signalen skall ljuda.

Om man bygger sitt rastsignalsystem med högtalare så är möjligt att bygga ett system så att man kan kalla på olika grupper med olika signaler eller olika signaler för förvarning och att ”nu börjar lektionen”.