Hörslinga Störningar och Överhörning

Hörslinga störningar och överhörning som skapar problem

En av begränsningarna med tekniken bakom hörslingan är att den kan vara känslig för störningar i det elektromagnetiska fältet dessa kan vara brum eller andra missljud eller det som kallas överhörning eller spill dvs. ljud från andra hörslingor som stör.

Utöver den vanliga IEC-besiktningen av en hörslingeanläggning kan vi utföra mer omfattande analyser av störningar och spill på hörslingor. Vi har möjlighet att göra mätningar för att spåra störkällor samt utreda överhöringsproblem. Vi kan även hjälpa till med åtgärdsförslag och då vi har elbehörighet kan vi även utföra ombyggnationer i elsystemet för att minska störningar.

Hörslinga Störningar NTI xl2