Service Underhåll

Det är viktigt att utrymningslarmet fungerar och service och provning är grunden i att säkerställa att anläggningen fortfarande fungerar korrekt. Enligt SBF 502:1 skall underhållsarbete göras av certifierad anläggarfirma minst en gång per år.

Ansvaret för att det talade utrymningslarmet fungerar ligger på fastighetsägaren eller den som driver verksamheten i fastigheten. Ägaren av larmet måste se till att larmet är korrekt installerat och att det underhålls och kontrolleras på ett fackmässigt sätt. Vi kan utföra service på de flesta anläggningar för talat utrymningslarm, hör av dig om du vill boka service eller teckna ett serviceavtal.