Inrymningslarm

Risker och problem kan förutses, men inte när de inträffar.

 

 

 

 

 

 

  • Amok
  • Mobbing
  • Eld
  • Våld
  • Olycka
  • Rån
  • Bombhot
  • Extremt väder

 

Skolornas efterfrågan av säkerhetssystem som talat in- och utrymningslarm har ökat på senare år. Om hotfulla situationer uppstår vill man snabbt få ut meddelanden till elever och personal för att ut- eller inrymma lokalerna.

 

Vi kan hjälpa till med att ta fram ett system anpassat just för era förutsättningar, skalbara flexibla lösningar för in- och utrymning som kan fungera med IP-telefoner, utropsmikrofoner eller flera olika förinspelade meddelanden. Det finns system som även kan användas i den dagliga verksamheten med dubbelriktad kommunikation till klassrum och allmänna informationsutrop till valbara zoner, tidstyrd rastsignal mm. Har man ett låssystem så kan man styra så att dörrarna automatiskt låser sig när ett meddelande startar.

 

Inrymningslarmet ska användas när det händer något utanför skolan, hot är på väg in i skolan eller finns inne i skolan. Om man då är utanför så ska man inte gå in. Är man inne i så ska man stanna och barrikadera sig.

 

Innrymningslarm är lämpligt att kombinera med en EN-54 certifierat talat utrymningslarm men det måste inte vara det utan kan vara en enklare anläggning utan högtalarövervakning osv som utgör inrymningslarmet. Har man redan någon form utav utropsanläggning så kan det vara en bra bas att bygga vidare på.