FM system för hörselhjälpmedel

FM system som hörseltekniskt hjälpmedel

FM system är ett hörselteknisk hjälpmedel som använder sig av radio med FM-vågor för den trådlösa överföringen av ljudsignalen.

Uppbyggnaden av ett hörseltekniskt hjälpmedel är liknande oberoende av teknik om man tittar till funktionen för brukaren. Man har en ljudkälla som omvandlas till en elektrisk signal som överförs till hörapparaten och återskapas där.

 

FM system Schema hörselteknik

Det finns flera varianter av FM system. Det finns både analoga och digitala system. De digitala systemen har några fördelar mot de analoga.

Mindre brus

Bättre räckvidd

Kryptering för avlyssinigsskydd

Fördelar med FM-system

Kräver lite installation

Finns system med avancerade ljudförbättrande filter som motverkar störningar

Avlyssningssäkert (om digitalt)

Finns system med helhetstänk med hela kedjan från mikrofon till hörapparat

Ej känsligt för elektromagnetiska störningar (i de fall rena FM-system används, gäller ej då signalen omvandlas till halsslinga för upptagning med t-spole)

Nackdelar med FM-System

Begränsat antal användare

Om hörselhjälpmedlet ej har inbyggd FM-mottagare måste den kompletteras med extern FM-mottagare med halsslinga eller FM-mottagare för montage på hörapparat sk. audiosko.

Drar mer ström från hörapparaten än t-spole