Regler och normer

Boverket och arbetsmiljöverket ställer krav på talat utrymningslarm. Svenska brandskyddsföreningen ger ut normer och regler för hur utrymningslarmet skall vara uppbyggt för att klara regelverket.

SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande utkom 2017-07-01 och ersatte ”Utrymningslarm 2015” som drogs in 2018-07-01

Europanormen EN 54 är en standard av Europeiska unionen (EU) för upptäckande av brand och brandlarm. De viktigaste avsnitten berörande talat utrymningslarm och ljudåtergivning är EN 54-16 som behandlar styrning för talat utrymningslarm tal och indikering (VACIE). Ansnitt EN 54-24 avser högtalare och EN 54-4 säkrar att de system som används för talat utrymningslarm har en hög grad av säkerhet och backup vid strömavbrott osv.

EN 54 standarden är en EU-förordning och därmed obligatoriskt i varje EU-land utan att behöva antas som nationell standard.

Talbarhetsmätning enligt SS-EN 60268-16 utföres för att säkerställa talbarheten uppfyller kraven.

Här kan du hitta standarder och normer

Boverket

SS-EN 60268-16  

Brandskyddsföreningen

Arbetsmiljölagen