Hörslingor och hörselteknik, tekniska lösningar

Bakgrund för hörslingor och hörselteknik

Hörselnedsättning är en vanlig funktionsnedsättning i Sverige. Ungefär 1,4 miljoner människor har någon form av hörselnedsättning var av hälften av dessa är under 65år. I den här gruppen använder ca. 420000 personer hörapparat som hjälpmedel och på senare år har även cochlea-implantat blivit vanligare. (källa HRF) Detta leder till ett behov av hörslingor och hörselteknik.

Hörapparater

Hörapparater och cochlea-implantat är idag väl utvecklade beträffande signalbehandling och funktioner. Man kan anpassa dessa mot individen för att denna skall få så stor nytta som möjligt av sin hörapparat. Signalhanteringen kan idag särskilja olika ljudmiljöer automatiskt och anpassa förstärkning efter situationen.

Allt detta fungerar väl under vissa förutsättningar.

  • God ljudmiljö, låga bakgrundsstörningar samt bra akustik.
  • Få ljudkällor
  • Förhållandevis nära avstånd till ljudkällan

Hörapparaten har däremot problem med att särskilja ljud från varandra. Speciellt oönskat talljud. Här försöker apparaten förstärka ljudet men även bullret förstärks och då kvarstår problemet med taluppfattningen. Typiska scenarion är.

  • Miljöer med många samtalande människor runt om kring tex. caféer, restauranger, skolmiljö, hörsalar, receptioner, flygplatser idrottsplatser mm.
  • Stora lokaler med långa efterklang och stora avstånd till ljudkällan tex. kyrkor, aulor, konsertsalar mm
  • Miljöer med kraftigt buller tex trafikbuller, arbetsplatser mm.

Hörselteknik

En lösning på problematiken ovan är att ha en teknisk lösning för att hjälpa hörapparaten att göra sitt jobb. Hörapparaten ger individuell anpassning mot personens faktiska hörselnedsättning men har begränsningar som beskrivs i stycket ovan. Slutsatser vi kan dra av problematiken är att förhållandet mellan önskvärt ljud och bakgrundsstörningar är helt avgörande för nyttjandet speciellt  i de fall där störningar finns eller ljudmiljön är sämre. I ljudsammanhang pratas det om signal to noise ratio, S/N förhållande. Genom att förbättra S/N förhållandet kan hörapparaten göra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Studier har visat att genom att införa tekniska hjälpmedel till hörapparaten så uppnår man största förbättringen av S/N förhållandet jämfört med andra lösningar såsom signalhantering i hörapparaten, halverat lyssingsavstånd mm.

Vad vill vi uppnå med hörseltekniska hjälpmedel?

  • Förbättra Signal/brusförhållandet
  • Minska efterklangen
  • Selektera ut önskvärd ljudkälla

Hörseltekniska lösningar

Det finns idag flera hörseltekniska lösningar på marknaden gemensamt för dessa är ovan nämnda syfte samt uppbyggnad i stora drag. Tittar man på det schematiskt så ser funktionen liknande ut för de olika systemen.

Överföring hörslingor och hörselteknik

Överföringsfunktion hörselteknik

Under de respektive sidorna för de olika teknikerna vi jobbar med finns mer information om de olika systemen.

Hörslingor

FM

IR