Fakta om hörslinga

Fakta om hörslinga, vad är en hörselslinga?

Hörslinga är ett överföringssystem för ljudöverföring från en ljudkälla till ett hörselhjälpmedel.

En hörslinga innebär att en kabel monteras i lokalen runt väggarna, i taket eller i golvet för att täcka in önskad yta samt ansluts till en hörslingeförstärkare. Slingförstärkaren skapar tillsammans med slingkabeln ett magnetfält som upptas av en liten spole i hörselhjälpmedlet den kallas T-spole som omvandlar tillbaks magnetfältet till hörbar ljudsignal.

För att en hörselslinga ska fungera ska den bestå av mottagare och sändare. Mottagare för hörslingor finns inbyggd i de flesta hörapparater idag. När någon talar i en mikrofon som är kopplad till en hörslinga kan man som hörapparatsbärare höra ljudet från talarens mikrofon rakt in i örat genom att sätta på t-läget i hörapparaten.

Hörselslinga kallas också ofta teleslinga, t-slinga eller bara hörslinga eller på engelska AFILS Audio Frequency Induction Loop System

När en fast hörslinga byggs in i ett rum görs detta inte alltid på bästa sätt. Det är bra att vid nybyggnation eller ombyggnation ta med hörslingan i beräkningarna så att man kan projektera den på bästa sätt. Det är också viktigt att underhålla slingan och – framför allt- ha den påslagen.

Genom att använda mikrofon eller genom att ansluta annan ljudkälla överförs alltså ljudet via hörselslingan in i mottagaren på hörapparaten och där förstärks ljudet så det blir lättare att uppfatta. Omgivande buller tas inte in i lika stor omfattning och den som talar alt. ljudkällan hörs mycket bra. Används inte mikrofon så överförs ljudet helt enkelt inte till slingan. Om en person med hörapparat har den på T-läge innebär det att den personen inte hör någonting av det som sägs utanför hörselslingan, exempelvis vid en fråga från publiken utan mikrofon eller vid allmänt småprat.

Fakta om hörslinga Blockschema hörslinga

Överföringsfunktion hörslinga

Standardisering

Det finns en standard som reglerar  funktionen hos en hörslinga den heter IEC60118-4 och gäller sedan 1995 med vissa uppdateringar sedan dess. Syftet med standarden är att säkerställa att en hörslingeanläggning når gällande mål för frekvensomfång, fältstyrka samt jämnhet. Normen uppdaterades senast 2015 med ökade krav på förmågan att återge diskantregister.

Det finns två typer av hörslingor

Pereferislinga även av endel kallad PLS eller perimterslinga är den enklaste formen av hörslinga

Slingan dras runt området som ska vara lyssningsbart. Den består av en enkel eller parad kabel som i båda ändar är kopplad till en slingförstärkare. Kabeln kan dras ett eller två varv runt ytan eller i figur 8-formation.

Egenskaper

Klarar endast mindre rum där krav på överhörningskontroll saknas.

Enklare installation samt billigare förstärkare än multiloopslingor.

 

Multiloopslinga även kallad SLS eller fasskiftesslinga

Det består av två separata slingsystem (Master och Slave) som kopplade till slingförstärkaren ger ett balanserat system med flera fördelar jämfört med ett konventionellt slingsystem.

Grundprincipen för ett multiloop-system är en huvud-slinga som täcker hela lyssningsytan samt en överlappande Slav-slinga. Bägge slingorna förläggs fram och åter över hela ytan antingen i golvet eller i taket där det är möjligt. Fördelarna med multiloopslinga är den slinga som oftast är att föredra om det är möjligt.

Egenskaper

Minimerad överhörning till intilliggande lokaler

Jämnare fältstyrkenivå

Jämnare frekvensgång

Mindre påverkan på fältstyrka och diskantregistret från armering eller andra metallkonstruktioner

Mindre riktverkan

Ökad verkningsgrad

Mindre risk för störning från elektronisk utrustning, som t ex elgitarr eller mikrofon.

 

Skyltning för slinga

Nuvarande skylt

Fakta om hörslinga T-slinga nuvarande skylt

 

Äldre skylt

Fakta om hörslinga teleslinga äldre skylt

 

Fördelar med Hörslinga

Hörslingan fungerar mot merparten av alla hörselhjälpmedel

Hörslingor har en standardisering IEC60118-4

Begränsningen av antal användare styrs enbart av storleken på lokalen alltså hur många användare som fysiskt får plats inom slingan

Enkelt handhavande för brukare

Lite underhåll

Lite administrativ handhavande då slingan ej kräver egna mottagare med halsslinga

Ej utpekande då slingan ej kräver egna mottagare med halsslinga

Lämpligt även för kortvarigt bruk då slingan ej kräver egna mottagare med halsslinga

 

Nackdelar med hörslingor

Kräver omfattande installation för komma till sin rätt

Är känslig för elektromagnetiska störningar (notera att dessa störningar omfattar de flesta andra typer av system som IR, och FM då dessa oftast omvandlas till halsslinga för att kunna uppfattas av hörselhjälpmedlet)

Saknar möjlighet till fullständig sekretess eftersom den kan överhöra till intilliggande de utrymmen