Talbarhet STI STIPA

 

Talbarhetsmätning STI/STIPA

I ljudanläggningar finns det ibland föreskrivet krav på taltydlighet detta är vanligt för talade utrymningslarm. Man gör då en mätning och får ett värde på hur tydligt ljudet återges genom högtalaranläggningen. Idag är så kallad  STIPA mätning (Speech Transmission Index for Public Address) vanligast. Det är en anpassad och lite enklare variant av STI mätning. Förr användes ofta RASTI som mätmetod men den har idag ersatts av STIPA.

I den internationella standarden IEC-602682-16 finns det beskrivet hur mätningen skall vara utförd.

Talbarheten är beskriven i en skala från noll till ett där man eftersträvar ett högre värde t.ex så i anläggningar med utrymningslarm talat meddelande så ska man uppnå ett STI-värde på minst 0,55.

Utöver hur ljudanläggningen är uppbyggd så är faktorer som påverkar talöverföringen och därför bidrar till ett lägre STI-index är t.ex bakgrundsbuller, lång efterklangstid och ekon.

 

 

Vi utför STIPA mätningar och kan hjälpa till med åtgärdsförslag utifrån mätresultaten.

 

Talbarhet

Mätning STIPA