Ljudmätning

Intrimning av ljud och bra placering av högtalare är viktiga faktorer som vi är noggranna med och olika ljudmätningar och simuleringar är viktiga verktyg i det arbetet.

 

Vi utför mätningar av rumsakustik och utför högtalarkalibrering. Det innebär att vi utför en uppmätning av rummets samt högtalarens egenskaper för att kunna optimera ljudupplevelsen. FFT- och impulsresponsmätningar är tekniken som används både vid kontroll av akustiken samt vid högtalarkalibrering.

 

Vid behov gör vi en akustisk simulering som är ett verktyg som vi använder mest i ett projekteringsstadium där man vi kan utprova och anpassa ljudet i lokalen samt optimera placering, antal och rätt högtalare. Vid mer avancerade linearraysystem så är simuleringen ett viktigt verktyg för att veta vilka inställningar man skall börja med innan finjusteringar med akustikmätningars hjälp kan påbörjas.

 

Vi utför ljudtrycks och talbarhetsmätningar Stipa.  Läs mer om talbarhetsmätningar här.

Ljudmätning NTI xl2

Ljudmätning Waterfall

Kontakta oss för mer info