Vad är ett talat utrymningslarm

Talat utrymningslarm är en ljudanläggning med ett inspelat meddelande som ger tydliga instruktioner om hur och varför lokalen ska utrymmas vid händelse av fara. Meddelandet kan aktiveras manuellt eller via ett brandlarmssystem.

 

Talat utrymningslarm benämns även som utrymningslarm talat meddelande, Förkortningarna TUL (Talat Utrymnings Larm) och UTM (Utrymningslarm Talat Meddelande), VACIE (Voice Alarm Control and Indicating Equipment förekommer.

 

Systemet är uppbyggd med en centralenhet, bestående av en eller flera apparater samt högtalare utspridda ute i lokalerna. Systemet är försett med batteribackup och funktionsövervakning av funktioner såsom laddning och högtalarslingor

 

Eftersom systemet i grunden är en ljudanläggning så går det att använda det till mer än bara utrymning vid brand. Det går lägga in fler automatiskt eller manuellt startade meddelanden som t.ex.

  • Kundmedelande t.ex. om att det är stängningsdags
  • Personalmeddelanden t.ex. personal till kassan
  • Automedelande om att larmet snart slås på
  • Rastsignal
  • Testmedelande
  • Faran över, för att snabbt kunna återuppta verksamheten
  • Allmän fara / bombhot
  • Siren, avskräckande ljud eller obehags ljud vid inbrott
  • Inrymning, för att tala om att man skall låsa in sig. Används exempelvis i skolor.

Med hjälp av utropsmikrofoner kan man göra manuella utrop i anläggningen exempelvis unika kundmeddelanden, efterlysningar, personalmeddelanden mm.

 

Eller använd systemets för bakgrundsmusik, det går att dela upp i flera olika zoner med olika ljudkällor och om larmet skulle gå så tystnar musiken och meddelandet spelas upp.