Konferensteknik

Vi har lösningar för mötesrum och konferenser. Vi kan erbjuda voteringssystem, system med hög sekretess, videokonferenssystem. Elektroniska skyltar för namn mm. Kontakta oss för mer info.

HCS-5300D-20_Big_150848c0e705d0674a452806611c4ba3 HCS-8335_Big_052d275643a876d79daba6453fa0cc0e TAIDEN_HCS-1080_546f7f17686d08a9731d12fbf0e9a333