Utrymningslarm Tag

SBSC Certifierad Anläggarfirma

Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB har certifierat oss enligt SBF 2018. Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande.

Normen som är utgiven av Brandskyddsföreningen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande. Normen anger minimikrav. Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma skall ha. Målsättningen är att denna norm skall bidra till att utrymningslarm med talat meddelande utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen omfattar bland annat krav på:

  • Organisation och ekonomi
  • Personal
  • Underhåll och reparation
  • Materiel
  • Dokumentation
  • Kvalitetssystem

Vi är stolt att över att vara bland dom tre första företagen som blivit godkänd anläggarfirma framför allt den enda norr om Stockholm. Vi kommer troligen se några fler godkända anläggarfirmor innan året är slut och tror att detta kommer lyfta kvalitén i branschen för talat utrymningslarm TUL vilket vi ser mycket positivt på.