Audiotec Nord

Vi fick förtroendet att installera nytt ljudsystem i Röbäcks Kapell. Den äldre ljudanläggningen saknade tydlighet och direktljud och missade en del av sittplatserna. Här föll valet på högtalarna TOA SR-S4S som är ett två-vägs line array idealisk för ljudöverföring på korta avstånd. Högtalarnas konstruktion och egenskaper reducerar oönskad ljudspridning mot tak och golv, vilket minskar reflektioner och ökar tydlighet även i ekande utrymmen. Mixerbord uppgraderades till ett Soundcraft och i Kapellet monterades en liten linemixer Rolls med blåtandsanslutning.

 

SBSC Certifierad Anläggarfirma

Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB har certifierat oss enligt SBF 2018. Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande.

Normen som är utgiven av Brandskyddsföreningen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande. Normen anger minimikrav. Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma skall ha. Målsättningen är att denna norm skall bidra till att utrymningslarm med talat meddelande utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen omfattar bland annat krav på:

  • Organisation och ekonomi
  • Personal
  • Underhåll och reparation
  • Materiel
  • Dokumentation
  • Kvalitetssystem

Vi är stolt att över att vara bland dom tre första företagen som blivit godkänd anläggarfirma framför allt den enda norr om Stockholm. Vi kommer troligen se några fler godkända anläggarfirmor innan året är slut och tror att detta kommer lyfta kvalitén i branschen för talat utrymningslarm TUL vilket vi ser mycket positivt på.

Vi besökte ISE Integrated Systems Europe mässan i Amsterdam som är världens största mässa för audio & video. Där vi tittade på nyheter från våra leverantörer och träffade tillverkare till de produkter vi arbetar med. Vi har tittat på nyheter inom utrymningslarm, hörselteknik, av-styrsystem, ljudinstallation samt skolsäkerhet.

 

 

 

 

Styrpanel för ljudanläggning Extron TLP pro 520M med tillhörande ljudingång

Vi fick leverera ljudanläggning till den nybyggda gymnastikhallen för Midgårdsskolan i Umeå. Här efterfrågades en flexibel ljudanläggning som skall vara så enkel som möjligt mot användaren. Anläggningen styrs med styrsystem från Extron via touchpaneler en i varje halv-hall. Ljudanläggningen går att köra i hel/halv hall från de båda panelerna.

Amate Audio JK15

Högtalare för utljud är 4st Amate Audio JK15 som genom sitt asymmetriska diskanthorn ger en jämn och bra täckning av hallen.

Anläggningen styr även hörslinga för de olika salarna.

Gymnastikens hus Umeå TOA HS-120

Gymnastikens hus Umeå TOA HS-120

Vi levererade högtalare till det nya Gymnastikens hus i Umeå. TOA HS-120 valdes till läktaren för dess spridningsegenskaper då läktaren är en bred öppning längs taket passar det bra med en högtalare med begränsad spridning i vertikalplanet.

 

Master Audio JK12

Master Audio JK12

Master Audio JK12

Master Audio JK12

 

 

 

 

 

 

 

För golvytan valdes Master Audio JK12 som har ett diskanthorn med asymmetrisk spridning. Det skapar ett jämnare ljudtryck över större ytor.

Gymnastikens hus Umeå

Ljudanläggning för bingo

Ljudanläggning för bingo

Leveransklar ljudanläggning för bingo. 2st TOA TH-660 horn TOA TU-651M Driver som är ett reflex horn avsett för både inomhus och utomhus applikationer för talmeddelanden och bakgrundsmusik. 1st TOA A1724 mixerförstärkare samt AKG WMS-470 trådlöst headset. Det är en vädertålig och kraftfull ljudanläggning för att täcka stora ytor med framförallt talljud med bra riktbarhet tack vare hornen.

Idag testar vi ett IR system för ljudöverföring från Listen Technologies. System är tänkt att kunna användas som ersättning för hörslinga. Där man av olika anledningar inte kan ha hörslinga, ekonomiska, tekniska-skäl eller har krav på hög sekretess.

Systemet består av en IR-transmitter LT-84 som kan byggas ut med slavsändare LA-141 som till utseendet är lika som LA-84. Det finns flera olika mottagare att välja på vi har testat LR-4200-IR, LR-5200_IR och LR-42-IR. Vi utförde vårat test i ett biorum med mycket svart textil för att se om det skulle inverka på ljusreflektionerna negativt samt efterlikna teaterlokaler med mörka väggar och textilier. Vi testade även utomhus i starkt solljus och mycket reflexer från snö och is. Mottagarna är enkelt  konfigurerbara via usb.

Inomhus fungerar överföringen väl och är i princip okänslig för riktverkan med dörren till vårt testrum öppen kunde vi gå till nästa rum runt ett hörn innan signalen försvagades men med stängd dörr tappar man all signal och sekretessen är fullständig. Ljudet låter klart och störningsfritt via hörlurar och stetoskopet. Även via halsslingan fungerar ljudöverföringen väl.

Utomhus med endast LT-84 i frifält och stark solljus fungerar ljudöverföringen väl upp till 30m. Mellan 30-40m börjar det bli störningar som vid 40m är påtagliga. Bristen på reflekterande ytor samt solljuset gör att mottagaren är mera riktkänslig här än inomhus. I närfältet är riktverkan minimal. IR-systemens rykte om att vara känsliga för solljus borde inte vara ett stort problem vid användning inne med det här systemet.

Tillverkarens hemsida

Listentech LT-84

Listentech LT-84 IR-sändare det finns vägg och takfäsen som tillbehör

Listentech IR STETHOSCOPE LR-42

Listentech IR STETHOSCOPE LR-42 Mottagare med upp till 4kanaler

Listentech LR-4200-IR Headphones

Listentech LR-4200-IR Headphones

Listentech LR-5200-IR Neckloop

Listentech LR-5200-IR Neckloop Mottagare med halsslinga för lyssning med hörapparat

Listentech LT-84 Sunlight

Utomhustest i fullt solljus LT-84 och LR-4200-IR Notera att även i den här positionen med mottagaren bakom sändaren i fullt motljus fungerade ljudöverföringen.