MEDICINHISTORISKT Museum NORRLANDS Universitetssjukhus

MEDICINHISTORISKT Museum NORRLANDS Universitetssjukhus

Installation av lyssningsstationer med hörlurar resp. riktat ljud på Medicinhistoriskt museum på NUS. Knapparna startar ljudfiler på mediaspelare som sedan hörs i hörlurar resp. högtalare för riktat ljud.