Author: admin

Vi besökte ISE2019 i Amsterdam i år för att träffa leverantörer och producenter och ta del av produktnyheter för året.

Det går framåt med byggandet av Maja Beskowskolan. Nu har vi gjort en STI / talbarhetsmätning av utrymningslarmet i byggnad 1, den del av ombyggnationen som har kommit längst.

Mätning av Talbarhet på Maja Beskow skolan Umeå

Kabelsanering
En ofta förbisedd del av installationer är kablage som behöver fästas och märkas för att säkerställa långvarig funktion och driftsäkerhet. Det finns många smarta lösningar för kabelhantering, rackmontage, bordsbrunnar, adapter-ringar mm. Mer info.

Vi fick förtroendet att leverera och installera en ny ljudanläggning på Umeå Energi Arena Vind för verksamhetens ljud. Då ett prisvärt system med möjlighet för olika driftscenarion efterfrågades föll valet på TOA HX-5 Kompakt Line Array högtalare. På 4 positioner hängdes 3st HX-5 om totalt 12 segment i varje position. De befintliga EV 2×18″basarna återinstallerades och fick nytt liv med processering istället för tidigare då de spelade fullrange. Ljudanläggningen styrs och processas av en BSS BLU-100 med tillhörande styrpanel.

TOA HX-5

Umeå Energi arena

TOA HX-5

Umeå Energi arena

Nu kör vi igång igen efter en flera veckors fint väder. Vi passar på att hälsa alla kunder och leverantörer välkommen åter.

Vi tar nu lite välbehövlig semester och passar på att önska alla våra kunder, leverantörer, bekanta och obekanta en fantastisk sommar.

Vi svarar självklart på mail och telefon men med lite längre svarstid än vanligt.

Vi fick förtroendet att installera nytt ljudsystem i Röbäcks Kapell. Den äldre ljudanläggningen saknade tydlighet och direktljud och missade en del av sittplatserna. Här föll valet på högtalarna TOA SR-S4S som är ett två-vägs line array idealisk för ljudöverföring på korta avstånd. Högtalarnas konstruktion och egenskaper reducerar oönskad ljudspridning mot tak och golv, vilket minskar reflektioner och ökar tydlighet även i ekande utrymmen. Mixerbord uppgraderades till ett Soundcraft och i Kapellet monterades en liten linemixer Rolls med blåtandsanslutning.

 

SBSC Certifierad Anläggarfirma

Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB har certifierat oss enligt SBF 2018. Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande.

Normen som är utgiven av Brandskyddsföreningen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande. Normen anger minimikrav. Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma skall ha. Målsättningen är att denna norm skall bidra till att utrymningslarm med talat meddelande utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen omfattar bland annat krav på:

  • Organisation och ekonomi
  • Personal
  • Underhåll och reparation
  • Materiel
  • Dokumentation
  • Kvalitetssystem

Vi är stolt att över att vara bland dom tre första företagen som blivit godkänd anläggarfirma framför allt den enda norr om Stockholm. Vi kommer troligen se några fler godkända anläggarfirmor innan året är slut och tror att detta kommer lyfta kvalitén i branschen för talat utrymningslarm TUL vilket vi ser mycket positivt på.