Talbarhet STI STIPA

Talbarhet STI STIPA

I ljudanläggningar finns det ibland föreskrivet krav på taltydlighet detta är vanligt för talade utrymningslarm. Man gör då en mätning och får ett värde på hur tydligt ljudet återges genom högtalaranläggningen. Idag är sk. STIPA mätning (Speech Transmission Index for Public Address) vanligast. Det är en anpassad och lite enklare variant av STI mätning. Förr användes ofta RASTI som mätmetod men den har idag ersatts av STIPA. 

Vi utför STIPA mätningar och kan hjälpa till med åtgärdsförslag utifrån mätresultaten.

Talbarhet STIPA mätning